Информация за емисия регистрирана в Централен Депозитар
описание
 
Дружество емитент СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
Булстат: 121661931
Адрес ОБЩ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 85З, ВХ. А, АП. ОФИС 9
Код на емисията BG1100026985
номер в Централен Депозитар 11529
тип АКЦИИ
Регистрирано в Централен Депозитар 06-MAY-98
Код CFI ESVUFR
Регистрирани 5347798 АКЦИИ с номинал 2 BGN, капитал на емисията: 10695596 BGN