24 Януари 2021
  БГ
РЕЧНИК
Проекти на документи за обсъждане
 
     
     
  Мотиви за изменение на Правилник за дейността на ЦД АД  
     
  1. Проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ЦД АД от 19.12.2014 г.  
 

 
  2. Проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ЦД АД от 21.01.2015 г.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
 
 
 
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso