9 Юни 2023
  БГ
Формуляри
 
Формуляри за регистрация на емисия
 
       
       
  ISIN Code  
       
  Платежно  
       
  Лист форма  
       
  Пълномощно  
       
       
   
Формуляри за Инвестиционни посредници
 
       
  Формуляр за регистрационен агент  
       
  Формуляр за регистрация на FTP  
       
  Образец на нареждане за прехвърляне на ФИ от собствена към клиентска сметка при ИП  
       
       
   
ФОРМУЛЯРИ ЗА ПЛАЩАНЕ С КИ:
 
   

 

 
  Нареждане за плащане с КИ (за физически лица)  
       
  Нареждане за плащане с КИ (за юрид. лица)  
       
  Уведомление за плащане с КИ  
       
  Потвръждение за регистрация на плащане с КИ  
       
  Платежно нареждане за обслужване на плащaне  
       
       
       
   
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОСОБЕН ЗАЛОГ
 
       
  Декларация по чл. 199 от Правилника при вписване на особен залог  
       
       
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso