2 Декември 2021
  БГ
ПРАВИЛНИК
 
 

Последна промяна –  одобрена с решение на КФН:
№ 1152-ЦД / 13.12.2012
( изменение и допълнение  на т.10 от Приложение 2 към Правилника на ЦД АД, приети от СД с  Протокол № 242 / 27.11.2012 )

 
 

  

 
     
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso