9 Юни 2023
  БГ
РЕЧНИК
     
Актуален Правилник :
 
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение 497-ЦД от 27.04.2023 г. на КФН.  
     
     
Предишни редакции на Правилника:
 
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение 203-ЦД от 15.03.2022 г. на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 1316-ЦД от 19.12.2019 г. на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 890-ЦД от 17.09.2018 г. на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 1434-ЦД от 13.11.2017 г. на заместник-председателя на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 430-ЦД от 17.03.2017 г. на заместник-председателя на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 715-ЦД от 25.08.2015 г. на заместник-председателя на КФН.  
     
Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 758-ЦД от 25.08.2014 г. на заместник-председателя на КФН.  
     
Правилник на ЦД, в сила от 01.01.2014 г.  
     
Правилник на ЦД, действащ до 31.12.2013 г.  
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso