30 Май 2017
  БГ
 
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 856
 
 
от 22-05-2017 до 28-05-2017
 
     
   Общ брой сделки - 470 бр. Общ брой Ценни Книжа - 5794551 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 451 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 4372184 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 448 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 4371989 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2000000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ХИМИМПОРТ АД 210 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 83743 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 19 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1422367 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - РОДНА - ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД - 880000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "СК-13-ПЪТСТРОЙ" АД 7 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2017-05-23
Намаляне на капитала на ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
BG1100091054
BG1100091054
5500000
2750000
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   

 

   
 
   
iso iso