6 Октомври 2022
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1135
 
 
от 26-09-2022 до 02-10-2022
 
     
   Общ брой сделки - 1346 бр. Общ брой Ценни Книжа - 30394796.0 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 1265 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1680514 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1263 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1680512 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - НДФ ДИНАМИК 275200 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД 207 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 3786 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 81 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 28690082.021 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ - 9229000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 5 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
МЕЛИФЕРА АД
2022-09-26
BG1100016226
643500
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso