БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 872
 
 
от 11-09-2017 до 17-09-2017
 
     
   Общ брой сделки - 1521 бр. Общ брой Ценни Книжа - 15396652 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 1481 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 5153602 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1464 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2613490 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД 584342 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "СОФАРМА" АД 683 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 627340 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 40 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 10243050 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - 7796771 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 7 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2017-09-11
Увеличение на капитала на СПАРКИ-ЕЛТОС АД
BG11ELLOAT15
BG11ELLOAT15
16735320
39985608
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
235 ХОЛДИНГС ЕАД
2017-09-13
BG1100017174
100000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
СПАРКИ-ЕЛТОС АД
2017-09-11
BG4000006172
16735320
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso