26 Май 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 907
 
 
от 14-05-2018 до 20-05-2018
 
     
   Общ брой сделки - 359 бр. Общ брой Ценни Книжа - 8828164 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 312 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 283318 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 309 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 282816 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - Компенсаторни записи 73700 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "СОФАРМА" АД 50 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 145807 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 47 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 8542561 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 5925300 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 9 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2018-05-18
Увеличение на капитала на АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
BG1100047080
BG1100047080
245000
395000
2
2
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
2018-05-14
BG1100004180
7633200
100
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД
2018-05-15
BG2100003156
49999600
100
BGN
           
"ДРЪСТЪР" АД
2018-05-16
BG11DRSIAT11
130000
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso