24 Септември 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 925
 
 
от 17-09-2018 до 23-09-2018
 
     
   Общ брой сделки - 513 бр. Общ брой Ценни Книжа - 17356885.5 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 440 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 713409 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 440 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 713409 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 173751 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД 153 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 189370 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 73 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 16642534.5382 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД - 4183250 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 14 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2018-09-20
Увеличение на капитала на СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
BG1100026985
BG1100026985
5347798
10695596
2
2
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
УНИФАРМ
2018-09-20
BG1100154076
6000000
1
BGN
           
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
2018-09-20
BG4000009184
2673899
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso