27 Март 2023
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1160
 
 
от 20-03-2023 до 26-03-2023
 
     
   Общ брой сделки - 762 бр. Общ брой Ценни Книжа - 20453980 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 728 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 728603 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 726 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 728498 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 204853 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 223 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 418190 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 34 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 19714418 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД - 12380000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 12 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
2023-03-20
BG2100004238
11000000
1000
EUR
           
ЛЕНО АД
2023-03-20
BG2100014229
561000
1000
EUR
           
ГРАВИТИ ХОУМС АД
2023-03-20
BG1100004230
1100475
1
BGN
           
ЛЕНО АД
2023-03-22
BG2100010227
3000000
1000
EUR
           
МУНЛИМИТ ААР АД
2023-03-23
BG1100002234
50000
1
BGN
           
ТЕХНОСТРОЙ ИН АД
2023-03-23
BG1100003232
80000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
2023-03-20
BG2100014161
9516000
1000
BGN
           
РОСЛИН ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД
2023-03-21
BG1100022166
50000
100
BGN
           
АГРО БОРД ЕАД
2023-03-21
BG2100017222
1500000
1000
USD
           
ЛЕНО АД
2023-03-23
BG2100015176
1124000
1000
EUR
           
ПАНГЕА АД
2023-03-23
BG1100053039
5291900
1
BGN
           
МАКС ДАНИЕЛИ ЕАД
2023-03-23
BG2100034078
2500000
1000
EUR
           
"БЕК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД
2023-03-23
BG2100013064
9000000
1000
EUR
           
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД
2023-03-23
BG2100025076
1000000
1000
EUR
           
ЗЛАТНА ТРАКИЯ АД
2023-03-23
BG2100021075
3500000
1000
EUR
           
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
2023-03-24
BG2100009187
18828800
100
BGN
           
 
     
   
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso